Meer informatie

Doel van het onderzoek

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil een geactualiseerd en up-to-date overzicht van de situatie van transgender personen in België en van de discriminaties en ongelijkheden waarmee ze geconfronteerd worden in hun leven.

Op basis van de resultaten van het onderzoek zal het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen klachten rond discriminatie efficiënter kunnen behandelen, een effectief beleid voor transpersonen kunnen ontwikkelen en doeltreffende aanbevelingen voor de overheid, privépersonen, bedrijven en organisaties kunnen formuleren.

Voor wie?

Deze vragenlijst is specifiek bedoeld voor transpersonen* van 16 jaar en ouder die leven in België. Dat wil zeggen personen die gendervariant zijn, aan travestie of crossdressing doen, transgender, genderfluïde, gender non-binair of transseksueel zijn. Ook als u uzelf niet zo benoemt, maar deze gevoelens wel herkent, nodigen we u uit om deze vragenlijst eerlijk in te vullen.

*In deze vragenlijst wordt de algemene term “transpersoon” gebruikt om het hele spectrum aan transgender/transseksualiteit/travestie/… als genderbeleving te omvatten. Dit is vooral bedoeld om de vragen korter te kunnen maken, iedereen met eenzelfde term aan te kunnen spreken en niemand uit te sluiten.

Hoe deelnemen?

Tussen 4 mei en 30 juni kan u de anonieme vragenlijst invullen in het Nederlands, het Frans of het Engels. Het invullen duurt ongeveer 40 minuten. Alle antwoorden blijven strikt vertrouwelijk en er zullen nooit details gepubliceerd worden (zoals uw werkplek) waardoor u herkenbaar bent voor anderen.

Vul de vragen zo correct en volledig mogelijk in naargelang uw huidige situatie, dus zoals ze nu op u van toepassing zijn. De voortgangsbalk geeft aan hoe ver u staat met het invullen van de vragenlijst. U kan niet tussentijds stoppen met het invullen van de vragenlijst, en later verder werken. Zorg dus dat u ongestoord en rustig de tijd heeft.

Door wie?

De vragenlijst werd uitgewerkt door het Transgender Infopunt (Centrum voor Seksuologie en Gender, UZ Gent) i.s.m. het onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender (UGent) en de onderzoeksgroep Burgerschap, Gelijkheid en Diversiteit (UAntwerpen). Dit onderzoeksproject wordt opgevolgd door een begeleidingscommissie, waarin ook transgenderorganisaties zetelen.

Resultaten?

De resultaten van dit onderzoek worden in 2018 gepubliceerd. De resultaten zullen worden vergeleken met de resultaten van de eerste studie van 2007, die gepubliceerd werd als Leven als transgender in België. Wil je op de hoogte blijven van de resultaten, neem dan gerust contact met ons op, of volg ons op facebook.

Doe mee & ga naar de enquête: